contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

VIDEO FASHION

Vintage – Spektakularność okularów w latach 50.

Aga

Osobowość wyrażana poprzez widowiskowe, modelowane oprawki okularów.

Panujący trend na okulary w latach 50. charakteryzował się ekstrawagancją kształtów i kolorów.

Choć obecnie mamy spory wybór akcesorium okulistycznego to zaledwie namiastka różnorodności jaka panowała ponad pół wieku temu.

 

Źródło: YouTube

 

Polub nasz fanpage na FB: DYKF Facebook

opracowanie: Aga Gniłka