contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Wybór Anny Puśleckiej red. nacz. DYKF

Oto mój wybór marek, subiektywny rzecz jasna :)

Będą one, między innymi, obecne podczas zimowej edycji HUSH Warsaw. Każdą z nich znam, każda kieruje się zupełnie inną filozofią. Łączy je jedno - jakość, nietuzinkowość, styl.

Gorąco polecam!

Widzimy się na największych targach mody autorskiej HUSH Warsaw 5 i 6 grudnia na Stadionie Narodowym.

 

Anna Puślecka, redaktor naczelna DYKF